Formularz zgłoszeniowy – Wolontariusz

 

    Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu do celów oraz umożliwienia kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych z wolontariatem. Administratorem danych jest stowarzyszenie.wyjasnienie@gmail.com Stowarzyszenie Wy-Ja-Śnienie ul. Powstańców Śląskich 18, 45-086 Opole.