Gród Byczyna
22-25.08.2024

David Weidemann Spiritual Coaching

Przewodnik duchowy, life coach, autor techniki Najwyższe Prawo (THL – The Highest Law). Doradca duchowy, osoba w zgodzie.

temat wystąpienia

Poddanie i Powierzenie się Mocy Źródłowej

opis wystąpienia

Zapraszam Cię do podróży w kierunku Przestrzeni Łaski. Zostawimy blokady i damy się zabrać Boskiej Sile w miejsce, gdzie istnieją tylko Boskie Prawa Miłości i Radości. Medytacja prowadzona, 40 minut.