Gród Byczyna
22-25.08.2024

David Weidemann Spiritual Coaching

Przewodnik duchowy, life coach, autor techniki Najwyższe Prawo (THL – The Highest Law). Doradca duchowy, osoba w zgodzie.

temat wystąpienia

Rozwiązanie Twojego problemu Techniką Najwyższego Prawa (THL)

opis wystąpienia

Podczas 3-godzinnego warsztatu nauczymy się podstaw techniki THL Najwyższe Prawo i zastosujemy ją w intencji uwolnienia uczestników z problemu, z którym się aktualnie borykają.