Gród Byczyna
22-25.08.2024

Ceremonia Kakao

Ceremonia Kakao to starożytna praktyka, wywodząca się z tradycji ludów Mezoameryki, gdzie surowe, nieprzetworzone kakao było używane w rytuałach i obrzędach mających na celu otwieranie serca i pogłębianie duchowych doświadczeń.