Agnieszka Kocot

Agnieszka Kocot

🌀 Nazywam się Agnieszka Kocot. Jestem konsultantką zdrowia i terapeutką holistyczną. Działam w sferze wspierania powrotu do zdrowia. W swojej pracy zwracam uwagę na wszelkie sygnały z ciała fizycznego, emocjonalnego oraz umysłu świadomego i podświadomego. Korzystam również z wiedzy psychobiologicznej, Nowej Germańskiej Medycyny, ale także psychologii rozwojowej, psychosomatyki, focusingu. Będąc terapeutą EFT oraz jednym z prelegentów II Ogólnopolskiej Konferencji EFT skutecznie wykorzystuję tapping jako narzędzie pracy przynoszące korzystne efekty w trakcie procesu uwalniania emocji.

🌀 Zapraszam do zapoznania się i wypróbowania na sobie metody pracy z emocjami, którą jest EFT (Emotional Freedom Techniques, czyli Techniki Emocjonalnej Wolności). Stłumione, traumatyczne zdarzenia i niewyrażone emocje są przenoszone na poziom biologii naszego ciała. Każdy jego obszar ma swoją biologiczną funkcję, a każda emocja ma swoją konkretną przyczynę dotyczącą sfery życia, w której się pojawiła. Każda stłumiona, niewyrażona emocja zostawia ślad w naszym ciele, powodując dysharmonię w funkcjonowaniu organizmu, a w konsekwencji może doprowadzić do choroby. Jeśli zatem nauczymy się jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak uwalniać je z ciała, jesteśmy w stanie osiągnąć większy luz i spokój na co dzień oraz uniknąć przykrych konsekwencji w postaci chorób naszego ciała. Dlatego zachęcam do zapoznania się z tą prostą, aczkolwiek niezwykle skuteczną metodą, jaką jest EFT.