Andrzej Dobrucki

Andrzej Dobrucki

Jestem instruktorem Oddychania Neurodynamicznego i
razem z Julitą Olejnik tworzymy team na breathwork.pl.

Siedzę w IT, Scrum i Agile Coaching krzyczą do mnie
“Tato”. Interesuje się psychologią i neurobiologią. W wolnym
czasie jestem instruktorem medytacji Loving Kindness i DJem.

Celem Oddychania Neurodynamicznego jest wejście w stan holotropowy poprzez hiperwentylację – oddychamy głębiej i subtelnie szybciej niż naturalnie. Proces uwalniania jest prowadzony poprzez intencjonalnie dobraną do sesji muzykę. W rezultacie wycisza się lewa półkula mózgu (szczególnie chodzi nam tu o wyciszenie Sieci Wzbudzeń Podstawowych). W efekcie wycisza się potrzeba analizowania i intelektualizowania doświadczenia a w zamian jesteśmy bardziej skłonni doświadczać, po prostu być.
Korzyścią dla uczestników jest uwolnienie z ciała tego, co nieprzeżyte, poprzez emocje, dźwięk i ruch, praca z nieświadomością, uwalnianie głębokich traum, głęboki relaks. Stan podczas sesji przypomina stan głębokiej medytacji osiągany po wielu latach praktyki.

Można mnie znaleźć tutaj: https://breathwork.pl/

Oddychanie Neurodynamiczne (znane również jako Oddychanie Szamańskie lub Holotropowe) to starożytna metoda, w której prowadzeni przez muzykę uczestnicy uwalniają z ciała poprzez emocje, dźwięk i ruch to, co nieprzetrawione, niepotrzebne, zastygłe, udrażniając przepływ energii. Poprzez hiperwentylację osiągasz tzw. Stan holotropowy, czyli stan zwrócenia uwagi do wewnątrz przy jednocześnie podwyższonej wrażliwości na informacje od naszego ciała, ten stan jest zwykle osiągany po wielu latach praktyki medytacji. Metoda ta jest świetna dla każdego, kto pragnie odpuścić kontrolę a zaprosić intuicję, a także dla osób które pragną zastąpić walkę z umysłem budowaniem zdrowej relacji z nim. Proces uwalniania polega na głębszym i szybszym oddychaniu – podwyższasz ilość tlenu a obniżasz ilość dwutlenku węgla w organizmie. Skupiasz swoją uwagę na oddechu wyciszając lewą półkulę mózgu (w tym Sieć Wzbudzeń Podstawowych). Nasz Ego Mind motywowany wolą przetrwania ustępuje miejsca Wewnętrznej Inteligencji, tej samej Inteligecji, dzięki której nasze ciało goi się kiedy się przetniemy, i tej dzięki której oddychamy mimo, że nie pamiętamy o oddechu. Proces jest wspomagany przez intencjonalnie dobraną muzykę, podzieloną na trzy fazy. Oddychanie Neurodynamiczne to świetny sposób na:

✅ uwolnienie się od starych emocji
✅ odpuszczenie kontroli
✅ wyciszenie umysłu
✅ głęboką relaksację
✅ spotkanie się ze sobą na poziomie głębszym niż dotychczas.