Andrzej Łoziński

Andrzej Łoziński

“Ekosystem człowieka – interakcje z ekosystemami natury”

Człowiek nie jest jednolitą strukturą, bogactwo jego mieszkańców jest niczym las, w którym absolutnie wszyscy lokatorzy mają swoją rolę.

Pogadanka będzie zarówno o ekosystemie ludzkim jak i ekosystemach w przyrodzie ( jako analogia).

Interakcje z zewnętrznymi ekosystemami mogą mieć zbawienny wpływ na naszą stabilizację.

Po wykładzie ( najlepiej w plenerze ), przewiduję krótką medytację uziemiającą z bębnem.

Andrzej, lat 57.

W poprzednim życiu: pracownik fizyczny, górnik, projektant w biurze projektów, szkutnik, dziennikarz, elektryk, automatyk, biznesmen,
stolarz, mechanik, handlowiec, kierowca…

W nowym życiu :twórca orgonitów, mistyk, bioenergoterapeuta, psychoterapeuta praniczny, założyciel Fundacji Blue Flame.

W swojej pracy, a konkretnie pasji, propaguję powrót do źródeł, powrót do korzeni, poprzez powrót do natury, i głębokie zrozumienie swoich
korzeni, człowieczeństwa.

Traktuję moją filozofię jako wstęp do wyższej duchowości ale z pełną akceptacją swojego materialnego człowieczeństwa.

Nie będę się rozpisywał, że ( jak wielu) już jako dziecko widziałem energię i byłem świetlistą istotą. Przecież każdy z nas takim się rodzi.
Lecz często, jak i ja, zapomina.

To, kim jestem obecnie, jest sumą całego mojego życia, które bywało często przyziemne i mało duchowe.

Ale doceniam te doświadczenia bo ukształtowały mnie takim, jakim jestem obecnie.

Poprzez doświadczenie wiem czego nie chcę, i może warto to było przeżyć, by znaleźć odpowiedź na pytanie “Czego chcę?”

Praca z ludźmi poszukującymi daje mi radość i możliwość inspirowania do samodzielnego szukania swoich ścieżek.

Więcej o mnie: