Antoni Przechrzta

Antoni Przechrzta

Absolwent Royal Academy w Londynie, terapeuta uzdrawiania i nauczyciel akredytowany przez NFSH The Healing Trust, prowadzi Instytut Realizacji Siebie oraz Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli. Tematem zintegrowanego zdrowia duszy i ciała zajmuje się od 30 lat nie tylko poprzez sesje indywidualne, ale też poprzez kursy samouzdrawiania, duchowego uzdrawiania, przygotowujące do praktyki zawodowej, a także kursy rozwoju intuicji pomagające usłyszeć głos wewnętrzny.
Propaguje medycynę holistyczną poprzez artykuły prasowe i inne aktywności mające na celu wprowadzenie przyjaznych pacjentowi metod leczenia do głównego nurtu medycyny. Jego artystyczna działalność ukierunkowała się ze sztuk pięknych do działań twórczych mających na celu dobrostan człowieka i odzyskanie własnej tożsamości i równowagi w Instytucie Realizacji Siebie.
Więcej na stronie www.uzdrawianie.com
Fb: Instytut Realizacji Siebie
💫✨
Warsztat „Uzdrawianie wewnętrznego dziecka” będzie się składał z krótkiego wykładu na temat warunków jakie powinny być spełnione do odzyskania, poczucia, nawiązania kontaktu i pokochania wewnętrznego dziecka – w konsekwencji Siebie. Następnie w stanie głębokiej relaksacji będziemy uzdrawiać i ustawiać nam bliskie relacji przygotowując obszar serca na spotkanie z wewnętrznym dzieckiem i zintegrowaniu go z resztą nas. Następnie nauczymy się jak napełniać wewnętrzne dziecko na bieżąco miłością oraz jak wsłuchiwać się w jego pragnienia i potrzeby, aby je realizować.

Więcej o mnie: