Cezariusz Platta

Cezariusz Platta

#mistycyzm #oświecenie #pozazmysłowość

🌀 Cezariusz Platta – Mistyk i badacz głębi poznania. Fizyk, który porzucił pracę naukową na rzecz międzynarodowych korporacji (jak IBM) oraz własnych firm. Od kilkunastu lat oddany badaniu i eksplorowaniu subtelnych energii świata fizycznego, astralnego i transcendentalnego. Jego sceptycyzm naukowy zawsze kieruje go ku ścieżce osobistego poznania. Swoje zdolności parapsychiczne rozwijał u polskich i międzynarodowych bioenergoterapeutów, rosyjskich psychotroników oraz tantrycznych mistrzów. Wchodząc coraz głębiej w bezpośrednie doświadczenia transcendentalne, praktykował z szamanami w Peru oraz oświeconym guru w hinduskim aśramie. Aby poznać zaawansowane techniki medytacyjne, został mnichem buddyjskim w Tajlandii. Spędził wiele lat na badaniu wspólnych elementów doświadczeń mistycznych różnych tradycji duchowych i religijnych na przestrzeni wieków.
🌀
Będziemy rozmawiać o oświeceniu, doświadczeniach transcendentalnych, miłości oraz o tym, dlaczego tak ważne na duchowej drodze jest osiągnięcie szczęścia i satysfakcji z życia już tutaj na ziemi. Byłem mnichem buddyjskim w Tajlandii, więc chętnie podzielę się rozwijanymi tam od wieków technikami pracy z emocjami. Dla buddystów therawady kluczowym elementem rozwoju duchowego jest uwolnienie się od emocjonalnych i mentalnych uwarunkowań. To, w połączeniu z wewnętrznym wyciszeniem i praktykowaną moralnością prowadzi do osiągnięcia trwałego poczucia szczęśliwości a w konsekwencji oświecenia.

Więcej o mnie: