Dariusz Młynarczyk

Dariusz Mlynarczyk

🌀 Tu występuję w roli ROLNIKA, prowadzącego w Polsce legalną plantację konopi. Od 2015 roku podjąłem misję wyjścia z miasta i zmiany stylu życia. Rzuciłem pracę w dużej firmie, kupiłem malutkie pole, i rok po roku, krok po kroku przeszedłem cała drogę odzywczajania się od miasta, aż do zasiedlenia się na wsi. Zmiana dotyczy wielu obszarów życia – jedzenie, korzystanie z zasobów, postrzeganie rzeczywistości, zmiana priorytetów, sposobu zarabiania i podejścia do pieniędzy, używanie techniki, aż do takich duchowych aspektów, czyli patrzenia na energi, wibracje i miłość. Dlatego tak mocno zawibrowała mi nazwa festiwalu, liczę, że spotkam tu podobnych ludzi, o wysokiej wrażliwości serca. A serce i miłość są podstawą w tym co robię również w polu, w gospodarstwie. Konopie, zarówno pojedyńczo jak i całym łanem, to mega inteligencja i duch, z który uczy. Z którym można doświadczać pełni życia. Doświadczam i dzielę się wiedzą. Po wizytach rolników z ubiegłego roku, obecnie jest wysianych kilka nowych pól. Po artykułąch w mediach w żniwa pojawiły się u nas dziesiątki wolontariuszy i chętncyh do pracy ludzi których zawołało coś czego nie umieli wytłumaczyć. Po spędzeniu swego czasu w polu z hektarem Maryi, już wiedzieli po co przyjechali. Niemal każdy świadomiej lub mnie przeżywa u nas swój proces zmian. Dlatego w tym roku mam jeszcze większą otwartość na przekazywanie wiedzy bo widzę jaki to ma sens. Może też ma znaczenie, że jestem świadomym wiedźminem, szamanem, i idę ścieżką serca, miłości. Moje pole uzdrawia, uzdrawiająca jest też moc kręgu, zespołowej pracy ludzi, którzy przyjeżdzją u nas pracować. Tak to wszystko zaczeło działać, że nie potzrebujemy już prowadzić indywidualnych sesji uzdrawiających tylko uczymy ludzi pracy ze sobą poprzez pracę w polu konopi, poprzez kontakt z naturą. To działa, w tym się coraz bardziej zakochujemy i o tym chcę opowiedzieć. A też o samej konopi, o tym co z nią robimy, jak działa na ludzi i do jakich zmian w zdrowiu, a tym samym w życiu może doprowadzić. Na serio, można się zakochać ❤
Kto był albo próbował ten potwierdzi 😉Zapraszam więc Was też.

🌀Opowiem oczywiście o prawnych aspektach zakładania plantacji, chćetnie też udostępnię kontakty do innych rolników, do dostawców nasion i maszyn. Odpowiem na pytania. Mogę przygotować próbki suszu CBD dla uczestników warsztatu 😉 będa mogli zapalić na legalu – jeśli akceptujecie taki pomysł. Mam odpowiednie badania suszu i zezwolenie, więc mogę