Edyta Magdalena Borzymowska

Edyta Magdalena Borzymowska

„BĄDŹ, BAW SIĘ I KOCHAJ”

…czyli Miłość i RaDość w :Działaniu Czerwone serce
Pragnę Wam opowiedzieć o kilku zasadach, które uważam za fundamentalne dla naszego życia tutaj na Ziemi i które sprawdziły się w moim życiu. Interesują mnie bowiem zawsze owe OVOce  – nie teoria, ale jej sprawdzalność i konkretne efekty w praktyce życia codziennego.
Zasada „Bądź Zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie” jest dla mnie oczywistą i stanowi podstawę moich wszelkich działań.
Jeśli pragniemy Pokoju na świecie, musimy ustanowić sPokój najpierw w Swoim Sercu i we WSZYSTKICH swoich Relacjach – począwszy od Relacji ze Sobą. Od tego zaCzyna się ŚwiaDOMa Droga… I nie ma innej… To Droga poza lęk…
Harmonia, Szacunek i Miłość w relacjach między mieszkańcami Ziemi oraz z Matką Naturą zapewne uczyniłyby CUD Przemiany, na który czekamy od pokoleń. Do tego niezbędne jest jednak wykonanie Najważniejszego ZADANIA przez każdego z nas – uMiłowanie SIEBIE BezWarunkOVO!
Niby to wiemy, ale zapytajmy siebie: CO KONKRETNIE robię KAŻDEGO DNIA w Tym Temacie?
Jaki jest efekt moich działań PRZEJAWIONY Tu i Teraz wibracyjnie w moim Polu?
KAŻDY z nas Jest Indywidualnym, Unikatowym Przejawieniem Źródła Stworzenia i w TYM właśnie zawiera się Twoja i Moja WARTOŚĆ – w samym fakcie Istnienia w TEJ, a nie innej Formie Życia.
Jesteś BezCenna – bo JEDYNA!
Jesteś BezCenny – bo JEDYNY!
Wygląda na to, że NIC WIĘCEJ poza Życiem w Radości i Szczęściu opartym na Boskiej MIŁOŚCI nie jest od nas wymagane!! 😀
Ja tak Czuję… A Ty?
Na najgłębszym poziomie JesteśMy Czystą ŚwiaDOMością. Jako Istoty Źródła wchodzimy w Doświadczanie i Drogę Ewolucji w WieloświaTY i WieloWymiary. Z wyższego poziomu to pewnie Wielka FrajDa tak wędrować… I przypominać Sobie-Bogu (z mniejszym lub większym trudem), że JesteśMy Miłością i Światłem… Z tego wniosek, że sensem życia jest samo Życie! GraMy w Dokonywanie Wyborów w ramach Prawa Wolnej Woli, a następnie przeżywanie Doświadczeń, będących ich następstwem…
Czy wierzysz, że „Świat się zmienia od nicnierobienia”? Czy to możliwe, aby pewne sprawy działy się „same”? A może to już znasz ze swojego życia? To intrygujące hasło (i prawo) kwantowe, o którego sensie co nieco też opowiem…
Wszystkie nasze eMOCje, bóle fizyczne i psychiczne oraz wszelkie tzw. cienie SŁUŻĄ naszemu rozwojowi duchowemu i dopóki nie odszyfrujemy ich komunikatów – „nie odpuszczają”. Ale kiedy doprowadzą nas w końcu do uŚwiaDOMienia (czyli do naszego DOMu – Prawdziwej Istoty bez fałszywych zapisów w polu świadomości) – spełniły swoją rolę i mogą zniknąć.
W takim procesie pomocne jest zazwyczaj logiczno-intuicyjne „śledztwo” i „rozkminianie” osobistych wzorców i przekonań. Jednak jak tylko jest to możliwe, wybieram ulubioną przez mnie ścieżkę „na skróty” – poprzez świadomą komunikację z Ciałem i Przestrzenią Serca. Nazywam ją Drogą „Wprost w Ramiona MIŁOŚCI”. I o Niej też opowiem…
Zapraszam Cię Serdecznie – jeśli taka jest Twoja Wolna Wola – przyBądź w SwOJEJ Wolności, Uważności, Ra:Dości…. i Baw Się :Dobrze! Bo RaDość przecież Jest w TOBIE Uśmiech
A tak przy okazji – czy WIESZ, CO sprawia Ci największą RaDość w Twoim Życiu?
Ja – jak widzisz – z lubością BaWię się słowem (tu – PiSanym) Szeroki uśmiech
(Hm… Czy słowo „Zbawienie” może mieć związek ze słowem „Z(a)bawienie” i ew. jaki? Niech to będzie temat na małą dygresję na moim wykładzie)
Szczęśliwe Życie jest właściwie Świętowaniem Teraźniejszości… Bo w istocie, cóż naprawdę jest w naszym zasięgu poza „namacalną”, w pełni odczuwalną Chwilą TERAZ? Zapraszam Cię do Celebracji i Świadomego uŚwięcania CoDzienności…
Skoro Wszystko jest Wibracją, a najwyższą częstotliwość w naszym wymiarze ma Radość i Miłość, to zgodnie z zasadą „KOCHAJ i rób co chcesz” – z Serca Cię ZAPRASZAM, a TY poCzuj, czy chcesz Się ze Mną SpoTkać…
Ja z Tobą TAK!  ❤️
Jestem…
Tu i Teraz…
Bywam: Badaczem, Poszukiwaczem, NawiGatorem, OdKrywcą, metaFizykiem, autoMaTYkiem, Kreatorką, PasJoNatką, PrzyPoMinajką, Mówcą moTYwacyjnym i InTUicyjnym, inSpiratorką, imPROwizatorką, adMiRatorką, Dzieckiem… Impreza
Fascynuje mnie Słowo (pisane i wypowiadane) oraz rozszyfrowywanie ukrytych inFormacji we Wszystkim – zgodnie z zasadą „NIC nie jest takie, jakim się wydaje”. Czuję, że żyjemy tu w świecie ZaGadek… Mój matematyczny umysł od wczesnego dzieciństwa był przyciągany do różnych tajemnic i miał potrzebę szukania „zaszytych” głębiej znaczeń.
“Jeżeli możesz zmienić punkt widzenia, możesz też zmienić swoje życie.” ~William James
Jestem niezmiennie od lat zafascynowana Życiem w każdym jego przejawie. Moją Pasją jest łączenie współczesnych dowodów naukowych i fizyki kwantowej ze starożytną wiedzą duchową. Skupiam się na rozwoju ludzkiej Świadomości jako podstawowego procesu wielowymiarowej Ewolucji, którą uznaję za Nadrzędny Cel Istnienia. Nasza indywidualna SamoŚwiadomość jest ewidentnie warunkiem koniecznym i gwarantem doświadczania osobistego Szczęścia i Dobrostanu, ale także automatycznie kreuje na bieżąco proces globalnego Przebudzenia i Transformacji Planety, a więc nas Wszystkich.
Traktuję Ciało jako naszego najważniejszego PrzyjaCiela i Przewodnika w materii oraz KAŻDĄ sytuację życiową jako Dar Do Wzrostu. Jeśli okażemy przy tym Wdzięczność – poruszamy się najszybciej jak to możliwe na swojej Ścieżce Ewolucji.
Kocham kontakty i rozmowy z ludźmi. Dostrzegam unikatowe talenty i ogromne potencjały tkwiące we wszystkich, którzy przychodzą do mnie Po MOC. Ona aktywuje się w istocie sama, gdy stopniowo rozpuszczamy w Miłości i Zrozumieniu warstwy lęków, ograniczeń i fałszywych przekonań… Oferuję ze swojej strony podczas takiej wspólnej wyprawy przede wszystkim Miłość, Świadomą Obecność, InTUicję, PrzyJaźń i Pro100Tę.
Podczas wspólnej pracy przekazuję każdemu podstawowe Narzędzia SamoRozwoju i SamoUzdrawiania: Znajomość i Zrozumienie Praw Uniwersalnych, metody utrzymywania stałej Uważności i oraz logicznej i Miłującej autoObserwacji.
Jestem szczęśliwa, że mogę towarzyszyć tak wielu Istotom w Ich Drodze Do SIEBIE, wSpierając to, co prosi o wsparcie. Zawsze z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością obserwuję Cud Przemiany… Nazwałam go: „Od małości do Miłości”. We wszystkim co robię wykorzystuję przede wszystkim maksymalnie Przestrzeń i Magię Codzienności, w której według mnie w istocie dzieje się nasze Oświecenie…
Łączę zawsze Drogę Umysłu z Drogą Serca. We wstępnym etapie opieram się na logicznym umyśle, a więc sferze dostępnej dla każdego „ziemskiego” człowieka, który opiera swe poznanie na pięciu zmysłach. Z drugiej strony praktykowanie odczuwania i zastępowanie nim lewopółkulowego myślenia to stopniowe przechodzenie do Przestrzeni Serca (finalnie na stałe) i dostrajanie się do Boskich Częstotliwości z naszym elektromagnetycznym Polu Życia (którym w sensie fizykalnym jesteśmy jako istoty w materii).
Moja głęboka wewnętrzna potrzeba PRAKTYCZNEGO przypominania sobie i innym – KIM w istocie JESTEŚMY sprawiła, że kilka miesięcy temu stworzyłam Projekt MiA100KOBIET, w ramach którego zapoczątkowałam cykl głęboko transformujących spotkań, jednocześnie na bieżąco popularyzując tę wiedzę na FB.
Najskuteczniejszą i najszybszą Ścieżką poszerzania Świadomości jaką praktykuję jest Technologia Pola Serca oparta na Prawach Fizyki Kwantowej. Żyjąc w tym świecie, warto je znać i wiedzieć, jak na co dzień wykorzystywać je dla swojego osobistego Szczęścia i Najwyższego Dobra Wszystkich.
Przekonałam się, że Droga Do SZCZĘŚCIA wiedzie zawsze poprzez Szacunek i Miłość do Siebie.
Jesteśmy w istocie Miłującym ŚWIATŁEM, które KOCHA bez osądzania…
To Dobry Czas, by to w pełni odczuć i ŻYĆ Tą Prawdą – Tu i Teraz. JAK?
Nasza Boskość nas Poprowadzi…
Wystarczy BYĆ ❤️

Więcej o mnie: