Ewelina Akaya Skibińska

Ewelina Akaya Skibińska

Inspiratorka. Obserwatorka. Instruktorka choreoterapii i arteterapii; nauczycielka jogi , medytacji i relaksacji, rękodzielniczka, bajarka, psychodietetyczka.
💫✨
Zajęcia i warsztaty
Od kilku lat regularnie prowadzę zajęcia i warsztaty, a także współorganizuję wydarzenia i festiwale, popularyzujące rozwój osobisty i duchowy, poprzez pracę z ciałem, umysłem i emocjami. Na co dzień zajmuję się głównie prowadzeniem lekcji jogi i relaksacji oraz prowadzonych sesji medytacji. Tworzę warsztaty tematyczne na bazie tańca intuicyjnego, arteterapii, elementów tantry, pracy z żywiołami, pracy w polu, serca, oddechu i medytacji uważności.
W praktyce własnej oraz w tworzeniu zajęć, korzystam z kilku metod pracy psychosomatycznej. Moją ścieżkę rozwoju wytycza holistyczne podejście do człowieka oraz własne doświadczenia i procesy. Intencją moich warsztatów jest dzielenie się z Wami swoimi doświadczeniami i poznanymi ścieżkami uzdrawiania i rozwoju. Są to metody i moje własne przeżycia, które mnie samą nieustannie inspirują, wspierają, pozwalają wewnętrznie wzrastać, stawać się, być, żyć w pełni. Prowadzą do samopoznania, eksplorowania i poszerzania świadomości oraz uczą wchodzenia w relacje z samą sobą i wszystkim, co istnieje w świecie. Do tego właśnie zapraszam poprzez korzystanie z różnego rodzaju holistycznych metod pracy z ciałem i umysłem oraz z energią.
💫✨
Aho mitakuye oyasin. Obecność, bliskość, relacje.
Taniec, oddech, dotyk. Świadome bycie w kontakcie ze sobą. Świadome bycie w kontakcie z tym, co na zewnątrz. Głębia i pełnia tego doświadczenia. Oddzielenie i jedność, granice i bliskość, dawanie i przyjmowanie, niepewność i zaufanie. Czucie ciała, połączenie z sercem, uwolnienie emocji, stawanie w swojej mocy i dotykanie własnej autentyczności. Taniec energii w relacjach. Przepływ między Tobą, a drugim człowiekiem – mamą, siostrą, partnerem, partnerką tatą, kimś bliskim lub zupełnie nieznanym… Ten warsztat to efekt moich własnych doświadczeń i procesów oraz życiowych zmian. Powstał na bazie tańca intuicyjnego, medytacji obecności, pracy z oddechem, świadomym dotykiem, pracy z energią bezwarunkowej miłości i jedności. Jest zaproszeniem do świadomego, pełnego szacunku wchodzenia w kontakt ze sobą i sobą nawzajem. Obserwuję, jak te warsztaty przejawiają się w różnych odsłonach – niektórych uczestników prowadząc do przyjemnych doświadczeń, innych do głębokich transformacji. Zapraszam Cię do swobodnego doświadczania i przejawiania się. Do zanurzenia się w czucie i połączenie. Do spotkania ze sobą i z innymi uczestnikami warsztatu. Do prawdziwego spotkania siebie w drugim człowieku i spotkanie drugiego człowieka w sobie. Do współ-bycia. W sobie i ze sobą nawzajem. Do coraz głębszego pojmowania i odkrywania siebie w pełni. Do zatrzymania się w Tu i Teraz. Do czucia i podążania. Do BYCIA. Do ciągłej transformacji. Te warsztaty są o tym, co tak mocno zostało zachwiane w ostatnim czasie. Relacje, bliskość, bycie ze sobą nawzajem w przestrzeni serca. Otulanie lęku, wychodzenie do siebie i świata, do siebie i drugiego człowieka z zaufaniem i akceptacją. Zanurzając się w ruch, muzykę, taniec, dotyk, oddech, medytację i twórczą ekspresję, pozwalamy sobie na swobodne i spontaniczne przejawianie i wyrażanie się. Pogłębiając czucie swojego ciała, kontaktujemy się z emocjami, wchodzimy w przestrzeń własnego serca i relacje z innymi. Poprzez przełączenie się z myślenia na odczuwanie i integrowanie obu tych jakości. Wchodząc w niezwykłą moc połączenia ciała, umysłu i serca – a podążania za mądrością ich wszystkich w jedności.

Więcej o mnie: