Ewelina Akaya Skibińska

Ewelina Akaya Skibińska

🌀 Ewelina Akaya Skibińska

Inspiratorka. Obserwatorka. Instruktorka choreoterapii i arteterapii; nauczycielka jogi, medytacji i relaksacji, artystka.
Zapraszam do odwiedzenia stron, na których dzielę się tym, co tworzę.
Dobrostan
Alchemia Dobrostanu
Elfie Szepty
Od kilku lat regularnie prowadzę zajęcia i warsztaty, a także współorganizuję wydarzenia i festiwale, popularyzujące rozwój poprzez pracę z ciałem i umysłem. W praktyce własnej oraz w tworzeniu zajęć, korzystam z kilku metod pracy psychosomatycznej. Moją ścieżkę rozwoju i poszerzania kompetencji wytycza holistyczne podejście do człowieka. Intencją moich warsztatów jest dzielenie się z Wami swoimi doświadczeniami i poznanymi ścieżkami rozwoju. Są to metody i moje własne przeżycia, które mnie samą nieustannie inspirują, wspierają, pozwalają wewnętrznie wzrastać, stawać się, być, żyć w pełni. Prowadzą do samopoznania, eksplorowania i poszerzania świadomości oraz uczą wchodzenia w relacje z samą sobą i wszystkim, co istnieje w świecie. Do tego właśnie zapraszam poprzez korzystanie z różnego rodzaju holistycznych metod pracy z ciałem i umysłem oraz z energią.

🌀 Temat relacji przekłułam w warsztaty rok temu. Od tamtej pory za każdym razem obserwuję, jak przejawiają się w różnych odsłonach, niektórych uczestników prowadząc do przyjemnych doświadczeń, innych do głębokich transformacji. Ten warsztat to efekt moich własnych doświadczeń I procesów oraz życiowych zmian. Powstał na bazie tańca intuicyjnego, medytacji obecności, pracy z oddechem, świadomym dotykiem, pracy z energią bezwarunkowej miłości i jedności. Jest zaproszeniem do nawiązania kontaktu z własnym ciałem, emocjami, granicami, potrzebami, do świadomego, pełnego szacunku wchodzenia z kontakt ze sobą i sobą nawzajem. Nigdy wcześniej nie odczuwałam ich jako tak ważne, jak teraz gdy wielu z nas wciąż jeszcze odczuwa echa oddzielenia, rozbicie, zagubienie… Te warsztaty są o tym, co tak mocno zostało zachwiane w ostatnich miesiącach. Relacje, bliskość, bycie ze sobą nawzajem w przestrzeni serca. Otulanie lęku, wychodzenie do siebie i świata, do siebie i drugiego człowieka z zaufaniem i akceptacją. Zanurzając się w ruch, muzykę, taniec, dotyk, oddech, medytację i twórczą ekspresję, pozwalamy sobie na swobodne i spontaniczne przejawianie i wyrażanie się. Pogłębiając czucie swojego ciała, kontaktujemy się z emocjami, wchodzimy w przestrzeń własnego serca i relacje z innymi. Poprzez przełączenie się z myślenia na odczuwanie i integrowanie obu tych jakości. Wchodząc w niezwykłą moc połączenia ciała, umysłu i serca – podążania za mądrością ich wszystkich w jedności.
Zapraszam Cię do swobodnego doświadczania i przejawiania się. Do zanurzenia się w czucie i połączenie. Do spotkania ze sobą i z innymi uczestnikami warsztatu. Do prawdziwego spotkania siebie w drugim człowieku i spotkanie drugiego człowieka w sobie. Do współ-bycia. W sobie i ze sobą nawzajem. Do coraz głębszego pojmowania i odkrywania siebie w pełni. Do zatrzymania się w Tu i Teraz. Do stawania we własnej prawdzie i gotowości do jej kwestionowania. Do odwagi i zaufania. Do czucia i podążania. Do BYCIA. Do ciągłej transformacji.

Więcej o mnie: