Ewelina Skibińska – Akaya

Ewelina Skibińska – Akaya

Nauczycielka jogi, medytacji i relaksacji. Instruktorka choreoterapii i arteterapii. Wykonuje indywidualne sesje masażu dźwiękiem.

Zajęcia i warsztaty.
Na co dzień zajmuję się głównie prowadzeniem zajęć jogi, relaksacji i medytacji. Tworzę warsztaty tematyczne na bazie tańca intuicyjnego, arteterapii, pracy z żywiołami, pracy w polu serca, oddechu i praktyki uważności. Współorganizuję wydarzenia i festiwale, popularyzujące rozwój osobisty i duchowy, poprzez pracę z ciałem, umysłem i emocjami. W praktyce własnej oraz w tworzeniu zajęć, korzystam z kilku metod pracy psychosomatycznej. Moją ścieżkę rozwoju i poszerzania kompetencji wytycza holistyczne podejście do człowieka. Intencją moich warsztatów jest dzielenie się swoimi doświadczeniami i poznanymi ścieżkami rozwoju, które mnie samą nieustannie inspirują, wspierają, pozwalają wewnętrznie wzrastać i żyć w pełni.

Ten warsztat jest o wszystkich naszych relacjach i dla wszystkich naszych relacji. Nie tylko partnerskich, ale międzyludzkich oraz relacji z samą/samym sobą.
Powstał na bazie tańca intuicyjnego, medytacji obecności, pracy z oddechem, świadomym dotykiem, pracy z energią bezwarunkowej miłości i jedności. Jest zaproszeniem do nawiązania kontaktu z własnym ciałem, emocjami, granicami, potrzebami. Do świadomego, pełnego szacunku wchodzenia w kontakt ze sobą i sobą nawzajem – z przestrzeni serca, w zaufaniu i akceptacji. Zanurzając się w ruch, muzykę, taniec, dotyk, oddech, medytację i twórczą ekspresję, pozwalamy sobie na swobodne i spontaniczne przejawianie i wyrażanie się. Pozwalamy sobie na prawdziwe spotkanie siebie w drugim człowieku i spotkanie drugiego człowieka w sobie. Wchodząc w niezwykłą moc połączenia ciała, umysłu i serca – uczymy się podążania za mądrością ich wszystkich w jedności.