Jadwiga Naira

Jadwiga Naira

Jak zacząć dzień pozytywnie?

Jak oczyścić ukierunkować naszą energię po tak zwanych ciężkich nocnych snach które czasami zabierają energię?

Co możemy zrobić, aby w naszej głowie uspokoić natłok myśli?

… aby odważyć się zaufać sercu?

Czasem mamy wrażenie, że wszystko co wiemy, wszystko co już zrobiliśmy w kwestii duchowej w jednym momencie trąci swoją wartość. Czujemy się jakbyśmy stanęli na początku naszego rozwoju duchowego.

Opowiem Wam o wielu możliwościach… o różnych zależnościach, które wpływają na naszą energetykę.

Pokaże praktyczne ćwiczenia, które regulują i stabilizują naszą energetykę.

Opieram się na wieloletnim doświadczeniu, które nie mówi, że wszystko jest dobrze… tylko mówi zrób, żeby było dobrze.

Trening czyni Mistrza.

Zapraszam Was serdecznie coraz to większego odkrywania naszego świata astralnego… do coraz to większego zrozumienia, że nasza energia jest zmienna, że sami ją kształtujemy, że mamy na to wpływ jak zaczynamy i jak kończymy nasz dzień i co się podczas tego dnia wydarzyło.

Kwiat Życia -Święta Geometria

Zakłada się, że wszystko co istnieje we Wszechświecie wzięło się z tego jednego wzoru – rysunku Kwiatu Życia.

Podzielę się z Wami moimi doświadczeniami z Świętą Geometria jaki wpływ i jakie zmiany spowodowała u mnie w życiu.

Jak można świadomie stosować jej działanie w naszym życiu poznając jej wibracje podczas Medytacji. Kwiat Życia jest to wzorzec stworzenia wszystkiego co obecnie istnieje.

Nawet rzeczy niematerialnych, takich jak emocje, myśli, muzyka, rośliny… nasz świat a tym samym my jest kompletnie uformowany w ten sposób, wzór Boga nosi nazwę Nasienie Życia lub Wzór Rodzaju, bowiem jest on początkiem stworzenia wszechświata, w którym żyjemy.

Symbolowi Kwiatu Życia przypisuje się niezwykłe moce.

Uważa się np. że wytwarza on silne pole, przywraca do pierwotnej formy światła, regeneruje i odnawia komórki…

Dzięki powstającym w nim wciąż na nowo cyklu Koła Życia, wpływa na odrodzenie komórek w ich pierwotnej idealnej matrycy, dlatego też warto się nim wspomagać w każdym procesie, w którym jesteś, gdyż daje spokój i zrozumienie i dostrzeżenie naszej idealności.

Wyjścia z pozycji ofiary i ” zawalczenia ” o SIEBIE Święta Geometria zawiera klucz do tego, jak Duch stwarza świat przy pomocy określonych wzorów”

“Święta Geometria to studiowanie archetypowych, duchowych wzorców, które stwarzają wszystko w materialnym świecie.”

Aby naprawdę poczuć Świętą Geometrię, musimy zrozumieć, że wszystko we wszechświecie składa się z energii, której jesteśmy częścią będącej w stanie nieustannej zmiany, transformacji…Że nie jesteśmy w tym wszystkim bierni a bardziej jesteśmy częścią tworzenia,

a każdy z nas to instrument Wszechświata – jesteśmy Jedną Wielka Orkiestrą

Zapraszam Was do na podróż w Nieskończoność.

Jadwiga Naira

Jadwiga Naira jest współczesnym mistykiem, duchowym nauczycielem, współczesnym szamanem, podróżnikiem zgłębiający wiedzę opartą na własnym doświadczeniu obserwatorem i myślicielem systemu. Jej praca łączy istotę wielkich tradycji mądrości z wiedzą naukową i własnym doświadczeniem.
To zapewnia unikalne podejście do życia jako „mistyka budzącego świadomość zachowaną w różnych przestrzeniach i wspiera ludzi do głębszego poziomu świadomości i osobistych umiejętności relacji, a także pochodzić z egocentrycznej wizji świata do życia w autentycznej ekspresji – uczestniczącej w procesie zmiany w wewnętrzny i zewnętrzny sposób i łącząc te dwa równoległe światy.

Więcej o mnie: