Jakub Stąpór

Jakub Stąpór

Szaman, wykładowca, strażnik kręgów, handlarz, poeta. Na swej ścieżce pracy ze świadomością korzystam z pomocy roślin jak i praktyk duchowych. Pracuję indywidualnie oraz grupowo z ludźmi z całej Polski pomagając w integracji cienia i odkryciu potencjału. Sesje jak i warsztaty mają charakter podróży transowych, podczas których prowadzony przez pole korzystam z ustawień systemowych, medycyny kręgu, kontaktu fizycznego, werbalizacji, kart Dixit i różnych technik terapeutycznych pomagając w dotarciu do wypartych emocji i uwolnieniu ich, transformacji przekonań, wzroście samoświadomości, zwiększeniu kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem, integracji aspektu męskiego i żeńskiego oraz uzdrowieniu rodu i pojednaniu się z przodkami.

💫✨
Warsztat I:

Bliskie relacje z racji tego jak bardzo są dla ciebie ważne mogą mieć ogromny wpływ na twój stan psychiczny, poczucie własnej wartości czy światopogląd zarówno w sposób wspierający jak i ograniczający. Na warsztacie przyjrzymy się dynamikom tych relacji, sprawdzimy co służy a co nie, porozbijamy mechanizmy, popracujemy nad stawianiem jak i szanowaniem granic, klarowną komunikacją oraz aspektem bliskości, zaufania czy zabawy. Będziemy pracowali w kręgu, w parach jak i samodzielnie. Narzędzia, z których skorzystam to karty Dixit oraz bęben szamański, czyli popracujemy z podświadomością poprzez symbole.
Warsztat oparty jest o krąg, także obowiązuje nas zasada poufności, równości, autentyczności, otwartości i szacunku wobec innych. Krąg działa inspirująco i uzdrawiająco poprzez różnorodność osób w nim zasiadających z historiami, którymi się dzielą. Z czym dokładnie można pracować na warsztacie?
– Związki: transformacja dynamiki, nauka komunikacji i granic, żegnanie nieaktualnych relacji, uzdrawianie i otwieranie seksualności, wewnętrzne dziecko, rozpracowywanie projekcji i mechanizmów, wybaczanie, integrowanie żałoby
– Relacje rodzinne: relacja z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, potomstwem (to samo co wyżej)
– Relacje przyjacielskie i koleżeńskie
– Relacje pracownicze: z szefem, z podwładnymi, ze współpracownikami
Na warsztacie można pracować nad 1 albo kilkoma relacjami. To zadzieje się samoistnie podczas podróży z kartami i przy bębnie, ale dobrze mieć klarowność przychodząc na warsztat, której relacji chcielibyśmy dotknąć przede wszystkim. Na warsztat można przychodzić samodzielnie, w parach, z przyjaciółmi czy z członkiem swojej rodziny.

💫✨
Warsztat II:

Mechanizmy obronne są siłami działającymi w osobowości, które pobudzają do specyficznych zachowań. Ich zadaniem jest obrona przed trudnymi emocjami, zranieniami, obniżeniem dobrego mniemania o sobie we własnych oczach oraz w oczach innych. Pojawiają się w sytuacjach, gdy u osoby istnieją jednocześnie dwie sprzeczne ze sobą tendencje. Zmniejszają one siłę ich nacisku i je otamowują. Wszyscy doświadczamy mechanizmów obronnych, szczególnie w relacjach z bliskimi, kiedy pojawiają się konfliktowe lub niejasne sytuacje oraz w kontekście grup społecznych i społeczeństwa jako całokształtu. Niektóre mechanizmy tyczą się przyjmowania cudzych zachowań, inne zniekształcania rzeczywistości albo unikania działania. Na wykładzie objaśnię wam na życiowych, czasem osobistych przykładach takie mechanizmy jak: dewaluacja, idealizacja, projekcja, introjekcja, dysocjacja, rozszczepienie, zaprzeczenie, wyparcie, tłumienie, racjonalizacja, izolacja, regresja, nadmierna samokontrola, prokrastynacja, fiksacja, acting-out, humor (zaśmiewanie) czy konformizm. Wytłumaczę ich funkcje, a także podam potencjalne sposoby na rozpoznawanie ich i radzenie sobie z nimi. Spotkanie będzie miało charakter interaktywny – będzie przestrzeń na dyskusję, pytania, próby rozpoznania swoich mechanizmów i dzielenie się życiowymi sytuacjami, w których to używaliśmy, któregoś z omawianych mechanizmów.

Więcej o mnie: