Jakub Szymczyna

Jakub Szymczyna

Jakub Szymczyna

Absolwent OPT Gardzienice, aktor teatralny i filmowy. Instruktor rekreacji ruchowej – specjalizacja samoobrona (AZS AWF-Wrocław). Od 15 lat praktykuje Capoeirę – obecnie w Capoeira Angola Zimba Warszawa. Zawodnik Futbolu Amerykańskiego i reprezentant Polski w Kabaddi. Praktykuje Gaga i Kontakt Improwizację. Realizuje projekty i spektakle z Fundacją Sztuki Ciała w Warszawie. Założyciel Projektu „Neurony Lustrzane“. Pracuje z Marcinem Poćwiardowskim terapeutą i psychologiem, twórcą projektu Żyweciało, dla którego prowadzi spotkania Duchowości Ciała oparte o Hakę Ka Mate. Praktykuje Vipassanę. Prowadził zajęcia teatralne i sportowe dla młodzieży o obniżonych szansach społecznych w Niemiecko Tureckiej Fundacji Kulturalnej Outreach. Instrumentalista. Prywatnie ojciec dwójki dzieciaków: Leo i Mii, mąż Martyny.

Opis warsztatu:

Paradygmat warsztatu wyrósł z założeń, które pozwoliły mi zrozumieć i poznać to czego dotychczas się nauczyłem. To ważne, nieustannie pogłębiać zrozumienie– nabywać wiedzę o tym co dostępne – o tańcu, teatrze, psychologii, ruchu, stosunkach międzyludzkich, muzyce, pieśni, wydarzeniu- przede wszystkim o człowieku .”HAKAact” to połączenie tańca polinezyjskiego KaMate- bojowej pieśni wykrzyczanej ekstatyczną wokalizą i ujętej w emocjonalną choreografię– oraz esencji warsztatów, które tworzą mój etos pracy jako aktora, performera, tancerza . Mam tu na myśli szczególnie: Aktora Instrumentalnego techniki stworzonej przez prof. muzykologii Bogusława Schaffera dla Jana Peszka, techniki Sanforda Meisnera, kontakt improwizacji, tańca GaGa, modern, hip hop, jazz, capoeira i elementów Kung-fu oraz Tai Chi. Inspiruję się również sportami, które na przestrzeni 32 lat poznałem łącząc ich półprofesjonalne uprawianie z praktyką aktorską i taneczną, tzn. boksem, zapasami, futbolem amerykańskim, kabaddi i piłką nożną.
Podczas zajęć poznamy wstęp do Haka KaMate- typowej Haki Peuperu- opisującej moment przed walką. A jednak efektem finalnym i aspektem procesu HAKA jest kreacja poprzez pełną świadomość momentu spotkania się z innym człowiekiem. Doświadczenie poprzez rozwój i poszerzenie pola odczuwania własnej emocjonalności i osoby stojącej przede mną. Odejście od utartych, znanych schematów poznawczych i mobilnych. Dzięki poznaniu paradygmatu słowo-gest-pieśń i zastosowaniu go do wypowiedzi w spotkaniu i poza spotkaniem : z podświadomością, świadomością i nieświadomością. To dzięki transformacji emocji stresujących jak złość, strach, gniew, w poznanie ich i zrozumienie a przede wszystkim poczucie złożoności , doświadczamy otwartości na spotkanie z innym, obcym, nieznanym , a w efekcie nie warunkujemy już miłości

Więcej o mnie:

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image