Kasia Nocuń

Kasia Nocuń

Kasia Nocuń – inicjatorka i propagatorka Gene keys w Polsce, przewodniczka na drodze rozwoju osobistego, tłumaczka, podróżniczka, organizatorka wypraw, prowadzi sesje indywidualne w oparciu o Gene keys i pracę z darami. Jej ścieżką jest droga środka – równoważenie przeciwieństw, docieranie do esencji rzeczy, poszerzanie świadomości oraz praca z pierwiastkiem męskim i kobiecym w nas na co dzień, podczas sesji indywidualnych pomagam innym w wydobyciu darów i dojściu do ich własnej mocy. Pracuję jako tłumacz francusko- i angielskojęzyczny, piszę, zajmuję się szeroko pojętym rozwojem, doświadczam i wciąż na nowo uczę się świata.
Życie traktuję jak podróż – zbieranie zapomnianych kawałków w nas odbijających się w lustrze świata.
więcej informacji o pracy z darami:
https://nocunkasia.wixsite.com/profilhologenetyczny
https://www.facebook.com/genekeys.kasianocun/
oraz moje teksty:
https://nocunkasia.wixsite.com/storybook

🪐💫✨

Podczas spotkania poznamy narzędzie pracy z darami, z którym pracuję na co dzień podczas sesji indywidualnych, przyglądając się temu, co przyciągamy do naszego życia i jak wpływa to na relacje, które tworzymy.

Gene Keys jest podróżą do źródła naszych darów – pozwala zintegrować różne aspekty naszego życia, objąć cienie, wydobyć dary oraz dostrzec potencjał, który czeka, by zaistnieć w świecie.
Narzędziem w tej podróży jest nasz Indywidualny Profil hologenetyczny – osobista mapa genetycznych sekwencji, które aktywowane prowadzą do integracji różnych aspektów życia. Dzięki poznaniu go zyskujemy dostęp do głębokiej wiedzy o sobie, która łączy w spójną całość porozrzucane wątki naszego życia, dając szerszy wgląd i zrozumienie mechanizmów własnych działań, powielanych wzorców i powtarzalnych scenariuszy, oraz możliwości ich przekroczenia. Poznając swoje dary oraz ich stronę cienia – dostrzegając ich wzajemną dynamikę i potencjał, możemy nauczyć się rozumieć mechanizm działania pełni, dzięki czemu łatwiej jest nam wspierać swój całościowy rozwój. Podczas spotkania przyjrzymy się temu, jak poprzez wniesienie świadomości w różne obszary naszego życia stopniowo otwierając się w nas coraz głębsze przestrzenie, które dzięki kontemplacji i świadomości coraz bardziej otwierając nasze serce, pozwalając w nowy i jakościowo inny sposób wchodzi w relacje.

🪐💫✨
Zapraszam na krąg dotyczący unii męskich i kobiecych aspektów w nas oraz w świecie. Krąg jest przestrzenią wymiany i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Jego struktura zorganizowana zostanie wokół tematów dotyczących kobiecości konkretne informacje i męskości oraz różnych ich przejawów. Oprócz części poświęconej wymianie doświadczeń, krąg zostanie wzbogacony o wprowadzenie do tantry oraz rolę, jaką oba aspekty – męski i kobiety – odgrywają na tej ścieżce.

Więcej o mnie: