Katarzyna Węgierska

Katarzyna Węgierska

Psycholog holistyczny, psychoterapeutka, wokalistka.
Łączę psychologię z muzyką, terapię z psychotroniką i pracą z ciałem. Pomagam ludziom spotkać się z samym sobą i odnaleźć swój autentyczny głos.

Praktyk Soul Body Fusion, koncertuję, prowadzę medytacje i sesje indywidualne oraz warsztaty rozwojowe związane m.in. z samo-ekspresją, uwalnianiem głosu i emocji, integracją treści płynących z podświadomości i doświadczeń transowych.
✅ Taniec Archetypów – Katarzyna Węgierska

Jest to głęboko uzdrawiający proces oparty na prowadzonej podróży wewnętrznej – pracy z głównymi archetypami, które rezydują w naszej psychice.
To podróż od ich niezasobnych, cienistych aspektów – do wspierających, w pełni rozwiniętych form.

Uczestnicy spotykają swoje wewnętrzne reprezentacje tych archetypów. Można je rozumieć jako inne „wewnętrzne ja”, różnorodne części osobowości, które aktywują się w różnych momentach naszego życia.

Uczestnicy mają możliwość ucieleśnić owe postaci, zidentyfikować te, które są wspierające oraz te, które uniemożliwiają spełnienie marzeń, blokują przed czymś.
Poznają ich potrzeby i motywacje, indywidualne cechy i przekonania.

Doświadczają tego, jak archetypy manifestują się w ich codziennym życiu poprzez sposób, w jaki się poruszają, mówią, brzmią, myślą i działają. Odkrywają jak duży potencjał i wsparcie można czerpać z tych postaci.

Wykonujemy wewnętrzną pracę z tymi aspektami, spotykamy je, tańczymy je. Doświadczamy ich przemiany i transformujemy wraz z nimi. Zapraszamy te wzmocnione, pełne formy do naszego życia poprzez ruch i głos.
To głęboka praca, która może być bardzo przyjemna i wzmacniająca nas, a jej efekty mogą przejawiać się w życiu codziennym jako bardzo pozytywne zmiany.

Więcej o mnie: