Magda Polkowska

Magda Polkowska

Od lat wędruję po Polsce i opowiadam/ śpiewam baśnie… pod nazwa Baśnie Ludów Ziemi. pochodzę z Gdańska… ale w wieku nastolaki życie zabralo mnie za ocean w podroż wielu miejsc… teraz baśnie, które opowiadam nasączone sa mądrością Plemiennych Ludów … tym czym zostałam obdarowana teraz płynie dalej… tak nasiona krążą w tym swiecie. i są też Pieśni.. Uwilbienia.. Pieśni dla WIelkiej Tajemnicy.. przeplataja Baśń… ta wędrówka jest tak naprawdę moją drogą do Siebie..i te Baśnie Ludów Ziemi one są jak krople wody …

Baśnie Ludów Ziemi to prastare tradycyjne opowieści z wielu krańców świata oraz te, które przychodzą teraz. To mozaika głosu, dźwięku tradycyjnych instrumentów z odległych krain, pieśni i ciszy. Baśnie to Strażnicy Nici. to Cisza Oceanu Szczęśliwości. Mówią przez nie Istoty z Głębi Wielkiego Śnienia. Niosą Dobre Wieści.. WRACA NASZA PAMIĘĆ – PAMIĘĆ TEGO KIM JESTEŚMY! jest jak Ogień. Zmienia się w Skrzydła. To czas Powrotu! Baśnie które wędrowały zawsze ze mną, teraz widzę: cała mądrość w nich zawarta, przekazywana przez ciche głosy przodków, mistrzów, opiekunów z głębi wielkiej Tajemnicy.. to na TERAZ! Wędrowne baśniarstwo to sztuka, która znów zaczyna tętnić życiem. Więcej o projekcie Baśnie Ludów Ziemi na stronie www.basnieludowziemi.wix.com/basnieludowziemi
Baśń niesie naukę, mądrość i głębię; krąży wokół tej samej niezmiennej prastarej wiecznej Prawdy… ॐ przekazywanej przez pokolenia, aby człowiek pamiętał o tym, kim jest…. Serdecznie zapraszamy do świata baśniowej metafory. Baśnie Ludów Ziemi
t e a t r
p r a s t a r e j
s z t u k i
o p o w i a d a n i a