Magdalena Lechowicz

Magdalena Lechowicz

Magdalena Lechowicz (lat 38) – spełniona kobieta i mama. Eksploruje autentyczność i naturalność w ciele poprzez praktykę improwizacji i kontakt improwizacji. Pracując z
wyobrażeniami, bazuje i polega na świadomości ciała i umysłu. Kierująca się intuicją i nieustająco w praktyce medytacji, oddechu i tańca. Performerka, edukatorka, absolwentka Uniwersytetu Londyńskiego, Performance Studies w Wielkiej Brytanii. Dyplomowana instruktorka tańca i trenerka personalna. Uczestniczka kursu metod pracy w Terapii Tańcem i Ruchem w Ośrodku IBA. Koordynatorka projektów dla dzieci w Fundacji Artystycznej PERFORM. Nauczycielka 11 i 13-tej edycji Festiwalu Kontakt Improwizacji Warsaw Flow, Laboratorium Kontakt Improwizacji dla dzieci i dorosłych – „Kreowanie ciałem, kształtowanie ruchem”.
Założycielka „Kontaktuj z dzieckiem” (spotkania oraz warsztaty ruchowe dla dzieci i dorosłych prowadzone z córką) oraz „My Body – My Dream Space” – program pracy z ruchem i ciałem dla kobiet.

Maja Brzozowska (lat 9) – współprowadzi zajęcia z mamą. Radosna i pełna energii 9-latka, która uwielbia ruch i przekraczanie swoich barier. Zawsze chętna do wspólnych „turlańców”, harców, podskoków i fikołków. Lubi śpiewać, tańczyć, skakać po drzewach, ale najlepiej czuje się na końskim grzbiecie. Dobrze czuje się wśród zwierząt i w naturze. Jej marzeniem jest mieć konia jako swojego druha, a wyzwaniem swobodne wyrażanie siebie przed nauczycielem.

Warsztat KONTAKTUJ Z DZIECKIEM to czas i przestrzeń stworzona na wzajemne porozumienie dzieci i dorosłych. To wspólne działania ruchowe oparte na spontanicznej zabawie, improwizacji z elementami kontakt improwizacji.
Będziemy wspólnie skakać, turlać się i upadać. Podczas zajęć jest duża swoboda ćwiczeń i ich formy, podejmowana przez uczestników w zależności od ich gotowości. Tworzymy przestrzeń na wzajemne porozumienie przez ruch. Dzięki zabawie i zadaniom będziemy odkrywać różne sposoby kreowania otaczającej nas przestrzeni oraz możliwości wpływania na nią.
Dzieci i rodzice działając razem, mają możliwość rozwinięcia nowej formy komunikacji poprzez pracę z ciałem i kontaktem fizycznym. Stwarzamy przestrzeń do budowania i pogłębienia więzi rodzinnej za pomocą naszego ciała. Dzieci usprawniają swoje zdolności ruchowe, swoją motorykę i pewność siebie. Rodzice rozwijają zaufanie do dzieci i do samych siebie. Dzięki improwizacji odkrywamy świat intuicyjnie. Przez kontakt fizyczny, ruch i dotyk. Rozwijamy inwencję twórczą, wyobraźnię, chęć eksperymentowania, dzielenia się własnymi emocjami. Nie ograniczamy się do powtarzania, naśladowania, a uczymy współtworzenia.
Kontaktuj z dzieckiem to rozwój nie tylko motoryczny, a także zabawa, spontaniczność, dialog poprzez ruch i nasze ciało.