Monika Cywińska

Wspieram kobiety i mężczyzn w kreowaniu harmonijnych relacji z dziećmi i partnerami/partnerkami, z ich misją życiową, karierą i biznesem, a przede wszystkim z samą/ym sobą podczas sesji 1:1, kursów i warsztatów na żywo i online. Jestem certyfikowanym coachem rodzicielskim metody Coach Wise, edukatorką Pozytywnej Dyscypliny, konsultantką Totalnej Biologii, Soul Coachem.

Poznałam Pozytywną Dyscyplinę w 2016 roku, kiedy to zaczęłam ją wprowadzać do mojego życia rodzinnego, a z czasem wszystkich innych obszarów życia. W 2018 roku zostałam edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców. Od tego czasu przeprowadziłam ponad 40 kursów i wiele konsultacji indywidualnych. Rezultaty moich klientów jeszcze bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to metoda skuteczna, łatwa do wdrożenia, sprawdzająca się w wielu rodzinach, o różnych potrzebach, kontekstach i wyzwaniach. Wszystkie te osoby łączyło wspólne pragnienie – stworzenie swoim dzieciom i samym sobie środowiska, w którym by tworzyły relacje oparte na wzajemnym szacunku i rozwijały życiowe kompetencje, dzięki którym będzie im łatwiej realizować swoje cele i marzenia.

W czasie wolnym jestem w lesie, nad jeziorem, podróżuję, randkuję z moim partnerem i spotykam się z przyjaciółmi.

JAK STAWIAĆ DZIECKU GRANICE, ABY BYĆ BLIŻEJ DZIECKA
Stawianie granic to nie oddzielanie się od swoich dzieci. Stawianie granic w zrównoważony sposób to najlepszy prezent jaki możesz zrobić swoim dzieciom, dając im poczucie mocy/poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje i zachowanie, samodzielności, kreatywności, a przede wszystkim dając im poczucie bezpieczeństwa, które wynika z tego że mama/tata jest w formie – w swoim dobrostanie.

Dla większości z nas, rodziców stawianie granic jest wyzwaniem, bo sami jako dzieci doświadczyliśmy stawiania granic zbyt miękko, albo zbyt ostro.
Jak zrobić to w zrównoważony sposób?

Pozytywna Dyscyplina ma na to wiele konkretnych, praktycznych sposobów – kilka z nich przedstawię Ci na warsztacie. Będziesz miał/a okazje nie tylko o nich posłuchać, ale ich doświadczyć w ćwiczeniach/scenkach, w których wcielisz się w role dziecka lub swojego partnera/partnerki.

„Be the change you want to see in the world” (M. Ghandi) – Zmiana zaczyna się od Ciebie.

Pokochaj siebie – tego można się nauczyć, a im bardziej Ty będziesz kochał siebie, tym bardziej będziesz w stanie nauczyć tego swoje dzieci

Więcej o mnie: