Robert Olejnik

Robert Olejnik

Podróżnik, artysta, badacz, uzdrowiciel. Poznaje siebie, bada czas i przestrzeń używając starszych i nowszych technik i narzędzi, m.in. Cholq’ij (Tzolkin, tzw. Kalendarz Majów), praca z roślinami, Słońcem, oddechem, ciałem. Służy swoją wiedzą i umiejętnościami wykonując analizy urodzeniowe na podstawie Cholq’ij, konsultacje rozwojowe, oczyszczanie i uleczanie z użyciem medycyny m.in. Rape (także własnego wytwórstwa), Tytoniu (Mapacho), Kambo, Amanita, oleje tłoczone na zimno, prowadzi ceremonie kakao. Doświadczenia zgromadził podróżując głównie po obu Amerykach i Europie oraz spotykając się z wieloma przewodnikami duchowymi. Integruje je, prowadzi własne obserwacje, nie przekreśla, ani nie podkreśla, znaczenia żadnej ze ścieżek. Każdy jest ważny.

✅ Podczas spotkania będę mówić o ludzie Shipibo żyjącym w Amazonii i komunikującym się z roślinami, aby uzyskać odzyskać nich wiedzę i uzdrowienie. Bardzo ważnym elementem pracy curanderos (uzdrowicieli, szamanów) Shipibo są icaros – pieśni śpiewane podczas ceremonii w celu komunikacji ze światem duchów i uzdrawiania. Icaros przedstawiane są również w postaci graficznej jako wzory wyszywane na tkaninach. Inwencję do tworzenia icaros w wersji wokalnej i graficznej czerpane są z wizji uzyskiwanych od duchów roślin podczas ceremonii.
Nawiążę również do tradycji pracy z medycynami naturalnymi przez inne ludy, w tym tradycji z naszych ziem.