Sebastian Flegiel

Sebastian Flegiel

 Pełnia świadomości

Po raz pierwszy w historii kultura zachodnia ma dostęp do szerokiego spektrum teorii, praktyk i filozofii dalekowschodniej. Skutek jest taki, że nie dalej niż kilka kliknięć od nas dostępne są opisy bardzo wielu technik medytacji, niekiedy dość zaawansowanych, które gdy praktykowane obiecują wgląd, spokój oraz poprawę jakości życia.

Wschodnie systemy rozwoju rozpoczynają podróż do wnętrza od praktyk wstępnych, które są (lub zwyczajowo były) dla praktykującego abecadłem. W dawnych czasach kiedy nad każdym z praktykujących czuwał mistrz, nie było możliwości by adept praktykował nauki, które są dla niego nieodpowiednie. Każdy rozpoczynał swoją ścieżkę od praktyk wstępnych i budował wgląd na sprawdzonej ścieżce. Pod okiem kogoś, kto ją już przeszedł. Dziś poprzez łatwość dostępu do informacji jest to prawie niemożliwe.

Fundamentalnie istnieją dwie praktyki medytacyjne, które rozwijają naturalny ludzki potencjał i pozwalają na bezpieczną drogę do własnego wnętrza. Dają ona narzędzia pozwalające rozpoznać kiedy umysł, próbuje sam siebie oszukać. Oraz oferują narzędzia dzięki którym możemy jako medytujący korygować swoją praktykę.

Wykład ma na celu opis tych praktyk. oraz nakreślenie pejzażu w którym są one fundamentem rozwoju wewnętrznego jak i podstawowymi narzędziami pozwalającym na rozpoznanie, kiedy umysł działa rozwojowo a kiedy zaczyna sam siebie podkopywać.

Sebastian Flegiel
pisze o sobie:
“Jestem tancerzem, filozofem i stolarzem. co najważniejsze w tym wypadku, praktykuje buddyzm od 15 lat. Zacząłem od buddyzmu w wydaniu popularnym (który składa się na ruch nazywany New Age), tak jak większość ludzi ze świata cywilizacji zachodniej. Przez filozofię buddyzmu i studia nad jego fundamentalna istotą. Nakarmiłem umysł słowami, bo go teraz oczyszczać działaniem.”

Więcej o mnie: