Tomasz Niewiadomy

Tomasz Niewiadomy

Muzykoterapeuta, pedagog, artysta
duchowy. Autor inkluzywnej platformy Organic Art Syntony
(O.A.S. – https://organicartsyntony.wordpress.com,
https://www.facebook.com/OrganicArtSyntony/).

Interaktywna sesja w oparciu o mapę 5 elementów. Forma warsztatowo-medytacyjna podczas której za pomocą instrumentów archaicznych w sposób w zgodzie z naturą używa się konkretnych intencji i instrumentów rezonujących z naturalnymi częstotliwościami przyrody. Mapa jest pewną formą „gps-u” nawigacji, w zharmonizowaniu własnego JA, i jego potencjału na tle egzystencjalnej siatki przyczynowo skutkowej tj. naszych wzorców, archetypów, żywiołów, temperamentów, sił zwierząt, przodków, opiekunów i przewodników duchowych z którymi (w formie cienia lub światła) mierzymy się każdego dnia. W starożytnych kulturach wiele plemion na wszystkich kontynentach używało mniej lub bardziej podobnej mapy. 4 kierunki wschód, zachód, północ, południe a w centrum My (nasze JA) jako 5 element i wszystkie te (wyżej wspomniane) archetypy, skrypty, siły, które się z nimi wiążą są użyteczną mapą rzeczywistości oraz duchowym narzędziem poznawania świata.

Więcej o mnie: